Göran Gustafssonpriset i matematik 2014: Numerisk analys ökar förståelsen för vätskors beteende

Anna-Karin Tornberg, professor i numerisk analys, KTH. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2014, 2014-03-31.