Energitillförsel och energianvändning

Harry Frank, ledamot i Energiutskottet, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Fossilfria transporter – Vad är möjligt inom 15 år? 2014-11-05.