Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

SIGHT Fellows Programme in Global Health Leadership

The SIGHT Fellows programme in Global Health Leadership is a cornerstone of SIGHT’s efforts to strengthen the Swedish resource base. The idea is to promote an emerging generation of global health leaders, based at research institutions in Sweden, by focusing on the gaps in relation to leadership skills and international networks.

It´s nice to be important, but its more important to be nice

Fredrik Nilsson, Lugnets gymnasium, Falun (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Undervisning i naturvetenskap för barn och ungdomar

Hans Erkhammar, Bagarmossens skola i Stockholm (lärarpristagare i NO). Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Våra vänner mikroorganismerna

Britt-Marie Sjöberg, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Tydlighet, trygghet och trams

Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet i Boden (lärarpristagare i biologi). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Explanations in mathematics

Stefan Buijsman, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Kan skolungdomar forska i kemi?

Henrik Mickos, Tibble Gymnasium i Täby (lärarpristagare i kemi). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

When killing your own is necessary

Pristagaren Yenan Bryceson, doktor vid Karolinska Institutet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

En-cellsteknologi: insikter i våra celler

Pristagaren Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Efficient catalytic methods to construct organic molecules

Pristagaren Belén Martín-Matute, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Supersymmetriska partnerpartiklar till toppkvarken vid LHC

Pristagaren Sara Strandberg, lektor vid Stockholms universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Lösning av differentialekvationer

Pristagaren Axel Målqvist, professor i matematik vid Götobergs universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Chemical Biology Approach to Understanding and Overcoming Resistance of Cancers to Treatments

Stuart L. Schreiber, Harvard University, USA. Introduction by Jan-Erling Bäckvall, member of the Academy’s class for chemistry. From: Open Academy Lecture, 2018-03-14.

Intelligent behavior in animals

Stefano Ghirlanda, Brooklyn College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking and cultural evolution

Magnus Enquist, Stockholm University, Sweden. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Mental representation

David Papineau King’s College London, UK. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Informational openness enhances decentralized decision-making: A cognitive agent-based simulation

Joshua Skewes, Aarhus University, Denmark. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Troubles with Bayesianism: An introduction to the psychological immune system

Eric Mandelbaum, Baruch College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.
More