Play video

Endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital – effekter på nationer och världsdelar

Bo Rothstein, University of Oxford. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

More