Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.

No videos found

The webinar connects to the new report “Combatting Predatory Academic Journals and Conferences” released by IAP, InterAcademy Partnership. The research sector has become increasingly vulnerable to overt commercial predation. As academic and publishing business models, research evaluation and peer-review systems continue to evolve, they are susceptible to exploitation and malpractice. Driven by profit and self-interest, the extent of this predation is on the rise. It risks polluting the global research enterprise, with serious implications for research quality and integrity; wasting research funding, derailing research careers, and compromising evidence-based policy decisions. The new IAP report was released the 16th of March and sets out recommendations for a global, systemic action plan to address these pervasive and damaging practices. Participants: - Stefan Eriksson, member of the IAP expert group and associate professor in research ethics, Uppsala University - Gustaf Nelhans, senior lecturer at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås - Anna Dreber Almenberg, Johan Björkman professor of economics, Stockholm School of Economics, Member of the Royal Swedish Academy of Sciences - Lynn Kamerlin, professor of structural biology, Uppsala University - Bo Söderström, associate professor, editor-in-chief for Ambio, a journal of environment and society published by The Royal Swedish Academy of Sciences together with Springer Nature
Webinar: Predatory academic journals and conferences
Webinar: Predatory academic journals and conferences
The webinar connects to the new report “Combatting Predatory Academic Journals and Conferences” released by IAP, InterAcademy Partnership. The research sector has become increasingly vulnerable to overt commercial predation. As academic and publishing business models, research evaluation and peer-review systems continue to evolve, they are susceptible to exploitation and malpractice. Driven by profit and self-interest, the extent of this predation is on the rise. It risks polluting the global research enterprise, with serious implications for research quality and integrity; wasting research funding, derailing research careers, and compromising evidence-based policy decisions. The new IAP report was released the 16th of March and sets out recommendations for a global, systemic action plan to address these pervasive and damaging practices. Participants: - Stefan Eriksson, member of the IAP expert group and associate professor in research ethics, Uppsala University - Gustaf Nelhans, senior lecturer at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås - Anna Dreber Almenberg, Johan Björkman professor of economics, Stockholm School of Economics, Member of the Royal Swedish Academy of Sciences - Lynn Kamerlin, professor of structural biology, Uppsala University - Bo Söderström, associate professor, editor-in-chief for Ambio, a journal of environment and society published by The Royal Swedish Academy of Sciences together with Springer Nature
Sjöberg Prize 2022
The Sjöberg Prize 2022 is awarded to Arul M. Chinnaiyan, University of Michigan, USA. He is awarded the Sjöberg Prize “for the discovery of recurrent gene fusions in prostate cancer”. Read more: www.kva.se/sjobergprize2022
Sjöbergpriset 2022
Sjöbergpriset 2022 tilldelas Arul M. Chinnaiyan, University of Michigan, USA. Han tilldelas priset ”för upptäckten av återkommande genfusioner i prostatacancer.” Läs mer: www.kva.se/sjobergpriset2022
Ilona Riipinen: Den livsviktiga luften
Akademiföreläsning med Ilona Riipinen, ledamot i Akademiens klass för geovetenskaper och professor i atmosfärsvetenskap på Stockholms universitet, Wallenberg Scholar och sedan januari 2022 föreståndaren på Bolincentret för klimatforskning. Hennes forskning handlar om luftens sammansättning, aerosolpartiklar, moln och deras växelverkan. Riipinen arbetar med metoder som sträcker över tid- och längdskalor från den molekylära till den globala skalan. Introduktion av Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2022-02-09, arrangerad som webbinarium.
The Crafoord Prize in Geosciences 2022
Andrew Knoll, Professor of natural history at Harvard University, USA, is awarded the Crafoord Prize in Geosciences 2022 “for fundamental contributions to our understanding of the first three billion years of life on Earth and life’s interactions with the physical environment through time”. Read more: www.kva.se/crafoordprize2022
Crafoordpriset i geovetenskaper 2022
Andrew H. Knoll, professor i naturhistoria vid Harvard University, USA, tilldelas Crafoordpriset i geovetenskaper 2022 ”för grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden och samspelet mellan liv och den fysiska miljön genom tiderna”. Läs mer: www.kva.se/crafoordpriset2022
Causality in econometrics: methods in conversation with practice
Laureate in Economic Sciences 2021: Guido W. Imbens, Stanford University, USA. Introduction by Per Johansson, member of the Committee for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Empirical strategies in economics: Illuminating the path from cause to effect
Laureate in Economic Sciences 2021: Joshua D. Angrist, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Introduction by Per Johansson, member of the Committee for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Design‐Based Research in Empirical Microeconomics
Laureate in Economic Sciences 2021: David Card, University of California, Berkeley, USA. Introduction by Per Johansson, member of the Committee for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Asymmetric Organocatalysis: Democratizing Catalysis For a Sustainable World
Nobel Laureate in Chemistry 2021: David W.C. MacMillan, Princeton University, USA. Introduction by Peter Somfai, member of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Asymmetric Organocatalysis
Nobel Laureate in Chemistry 2021: Benjamin List, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Germany. Introduction by Peter Somfai, member of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Multiple equilibria
Nobel Laureate in Physics 2021: Giorgio Parisi, Sapienza University of Rome, Italy. Introduction by Thors Hans Hansson, Chair of the Nobel Committe for Physics, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
The Human Footprint of Climate Change
Nobel Laureate in Physics 2021: Klaus Hasselmann, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany. Introduction by Thors Hans Hansson, Chair of the Nobel Committe for Physics, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Physical Modelling of Earth´s Climate
Nobel Laureate in Physics 2021: Syukuro Manabe, Princeton University, USA. Introduction by Dan Larhammar, President of the Royal Swedish Academy of Sciences and Thors Hans Hansson, Chair of the Nobel Committe for Physics, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 presenterar sin slutrapport
Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 presenterar sin slutrapport vid en presskonferens på Akademien 2021-11-30. Läs rapporten: www.kva.se/covid19slutrapport - Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien och initiativtagare till expertgruppen, professor i experimentell kardiovaskulär forskning. - Staffan Normark, ordförande i expertgruppen och ledamot av Vetenskapsakademien, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd. - Annika Linde, medlem av expertgruppen, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog. - Gunilla Karlsson Hedestam, medlem av expertgruppen och ledamot av Vetenskapsakademien, professor i vaccinimmunologi, leder ett forskarlag som undersöker immunsvaret mot virus, bland andra SARS-CoV-2. - Jan Nilsson, medlem av expertgruppen och ledamot av Vetenskapsakademien, professor i kardiovaskulär forskning, immunitet och ateroskleros samt ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 bildades i början av hösten 2020 och har haft som uppgift att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19, samt belysa vilka lärdomar det går att dra om bland annat smittskydd. Den består av sammanlagt åtta personer, några av Sveriges främsta experter på mikrobiologi, smittskydd och immunologi.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2021
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Klaus Hasselmann, Nobel Laureate in Chemistry David MacMillan, and Laureate in Economic Sciences Guido Imbens. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and Laureate in Economic Sciences 2021, 2021-12-06.
Interview on The Prize in Economic Sciences 2021
Eva Mörk, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021, 2021-10-11.
Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Peter Fredriksson, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences and Eva Mörk, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021, 2021-10-11.