Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.

No videos found

What a tiny microbe from the sea has taught me about life
Penny Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, USA, Crafoord Prize Laureate 2019. Welcome remarks by Ove Eriksson, Chairperson of the Crafoord Committee for Biosciences. Introduction by Karin Rengefors, Lund University. Panel discussion with Penny Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, USA; Olof Berglund, Lund University; Hannah Blossom, Lund University and Catherine Legrand, Linnæus University. From: Crafoord Academy Lecture 2020 – What a tiny microbe from the sea has taught me about life, 2020-11-10.
Popular science lecture on the Prize in Economic Sciences 2020
Who was awarded this year´s Prize in Economic Sciences and why? A popular science lecture by Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. The lecture was organised by the Royal Swedish Academy of Sciences in collaboration with Nationalekonomiska Föreningen and Stockholm University. 2020-10-13.
Interview on The Prize in Economic Sciences 2019
Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020, 2020-10-12.
Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Peter Fredriksson, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020, 2020-10-12.
Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2020
Claes Gustafsson, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020, 2020-10-07.
Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, and Pernilla Wittung Stafshede, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020, 2020-10-07.
Interview on the Nobel Prize in Physics 2020
Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2020, 2020-10-06.
Announcement of the Nobel Prize in Physics 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, David Haviland, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2020, 2020-10-06.
Tackling Tough Trade-offs While Leaving No One Behind: On fossil fuel and pandemics!
Webinar with Joyeeta Gupta, Professor in Environment and Development in the Global South at the University of Amsterdam. Welcome remarks by Åsa Persson, Deputy Director, Stockholm Environment Institute; Göran K. Hansson, Secretary General, the Royal Swedish Academy of Sciences; Johan Kuylenstierna, Senior Advisor to the President on Sustainability and Adjunct Professor at Stockholm University and Vice Chair, Swedish Climate Policy Council. Panel discussion with Ulrika Modéer, Assistant Secretary General and Director of Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP; Nonette Royo, Executive Director, The Tenure Facility; Jonas Ebbesson, Professor of Environmental Law, Stockholm University; Sivan Kartha, Senior scientist, SEI US and co-leader, SEI Gender and Social Equality Programme. Moderator: May Thazin Aung, Research Fellow, SEI Asia. From: The Gordon Goodman Memorial Lecture 2020, 2020-09-02.
Östersjön - vårt svenska Galapagos
Akademiföreläsning med Kerstin Johannesson, akademiledamot, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Tjärnö marina laboratorium. Introduktion av Anders Tunlid, ordförande i Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2020-09-09, arrangerad som webbinarium.
Organisk bioelektronik – den uppkopplade naturen
Akademiföreläsning med Magnus Berggren, akademiledamot, professor och föreståndare för Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), Linköpings Universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-03-11.
Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman
I sitt första tal som vice riksbankschef redogör Anna Breman för sin syn på penningpolitiken. Hon kommer dessutom att tala om den globala klimatkrisen och vilka utmaningar den för med sig. Panelsamtal med Anna Breman, Riksbanken; Anne-Sophie Crépin, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien; Aaron Maltais, Stockholm Environment Institute & Stockholm Sustainable Finance Centre; Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm. Moderator: Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet & Global Economic Dynamics and the Biosphere Program, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman, 2020-03-03-
Ny teknik revolutionerar diagnostik och behandling av ärftliga sjukdomar
Akademiföreläsning med Anna Wedell, akademiledamot och professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, samt överläkare och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-02-12.
Sjöbergpriset 2020
Sjöbergpriset 2020 tilldelas Michael N. Hall, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz och David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts, USA ”för upptäckten av mTOR och dess roll i kontrollen av cellers ämnesomsättning och tillväxt.” Video News Release: Sjöbergpriset 2020, 2020-02-04.
Sjöberg Prize 2020
The Sjöberg Prize 2020 is awarded to Michael N. Hall, Biozentrum, University of Basel, Switzerland and David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Whitehead Institute, Cambridge, USA ”for their discovery of mTOR and its role in the control of cell metabolism and growth.” Video News Release: Sjöberg Prize 2020, 2020-02-04.
Crafoordpriset i astronomi 2020
Eugene Parker, University of Chicago, USA, tilldelas Crafoordpriset i astronomi 2020 ”för banbrytande och fundamentala studier av solvinden samt stjärnors och galaxers magnetfält”. Video News Release: Crafoordpriset i astronomi 2020, 2020-01-30.
The Crafoord Prize in Astronomy 2020
Eugene Parker, University of Chicago, USA, is awarded the Crafoord Prize in Astronomy 2020 “for pioneering and fundamental studies of the solar wind and magnetic fields from stellar to galactic scales”. Video News Release: The Crafoord Prize in Astronomy 2020, 2020-01-30.
Crafoordpriset i matematik 2020
Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, tilldelas Crafoordpriset I matematik 2020 ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”. Video News Release: Crafoordpriset i matematik 2020, 2020-01-30.