Play video

Control of Immune Responses by Regulatory T Cells

Shimon Sakaguchi, Osaka University, Osaka, Japan. From: The Crafoord Prize Lectures in Polyarthritis, 2017-05-16.

Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

Press conference with the 2018 Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureates in Economic Sciences

Paul M. Romer and William D. Nordhaus; Laureates in Economic Sciences. Sir Gregory P. Winter, George P. Smith and Frances H. Arnold; Nobel Laureates in Chemistry. Donna Strickland and Gérard Mourou; Nobel Laureates in Physics. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. Press conference with the 2018 Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences, 2018-12-07.

What is a random walk?

Stanislav Smirnov, Universite de Geneve, Switzerland. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences and Nils Dencker, member of the Academy’s class for mathematics. From: Open Academy Lecture, 2018-11-28.

Lessons for the 21st century from medical pioneers in the “mists of time”?

Iain McInnes, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, University of Glasgow, United Kingdom. Welcome remarks by Olle Kämpe, the Crafoord Prize Committee for Polyarthritis and Anders Bengtsson, Lund University. From: Crafoord Academy Lecture 2018: Lessons for the 21st century from medical pioneers in the “mists of time”?, 2018-11-27.

Cities – the frontlines for global sustainability, part 1

Xuemei Bai, Australian National University and Will Steffen, Australian National University. Introduction by Agneta Sundin, the Beijer Institute of Ecological Economics and Wendy Broadgate, Future Earth. Dance performance by Mario Perez Amigo. From: Cities – the frontlines for global sustainability, 2018-11-27.

Cities – the frontlines for global sustainability, part 2

Kazuhiko Takeuchi, Tokyo University and United Nations University; Åsa Gren, the Beijer Institute; Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University and panel discussion. Dance performance by Mario Perez Amigo. From: Cities – the frontlines for global sustainability, 2018-11-27.

Upplysning nu

Steven Pinker, Harvard University. Från: PI-symposium: Steven Pinker och Anna Rosling på Cirkus, 2018-10-27. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien, Fri tanke förlag och Nobel Center. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

Därför är vi okunniga om världen

Anna Rönnlund Rosling, Gapminder. Från: PI-symposium: Steven Pinker och Anna Rosling på Cirkus, 2018-10-27. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien, Fri tanke förlag och Nobel Center. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

Upplysning för en faktabaseradvärldsbild

Paneldiskussion med Steven Pinker, Harvard University, Åsa Wikforss, Stockholms universitet och Anna Rosling, Gapminder. Moderator: Christer Sturmark, Fri tanke förlag. Från: PI-symposium: Steven Pinker och Anna Rosling på Cirkus, 2018-10-27. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien, Fri tanke förlag och Nobel Center. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

The Spectre of Conservation in a Time of Rapid Change

Camille Parmesan, Professor at School of Biological Sciences at Plymouth University in Plymouth, UK and Adjunct Professor at the Department of Geological Sciences – University of Texas in Austin, Texas, USA. From: The Gordon Goodman Memorial Lecture, 2018-09-25.

Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Per Strömberg, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Per Krusell, the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018, 2018-10-08.

Interview on The Prize in Economic Sciences 2018

Per Krusell, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018, 2018-10-08.

Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Claes Gustafsson, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry, and Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2018

Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Announcement of the Nobel Prize in Physics 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Olga Botner, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Mats Larsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2018, 2018-10-02.

Interview on the Nobel Prize in Physics 2018

Mats Larsson, member of the Nobel Committee for Physics. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2018, 2018-10-02.

Människan är av naturen ett politiskt djur

Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och Tore Ellingsen, ordförande i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2018-09-12.

From liver cancer to acute promyelocytic leukemia, and beyond

Sjöberg Prize Laureate Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.
More