From the Possibility to the Certainty of a Supermassive Black Hole

Nobel Laureate in Physics 2020: Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.

Tags

No videos found

Ambio 50 years – Global change (climate change, the Anthropocene)
Angela Wulff, Professor in Marine Ecology, University of Gothenburg. Ambio – A Journal of Environment and Society, commemorates 50 years of publication all through 2021. Read more at www.kva.se/ambio50
Dietary biomarkers for measuring food habits – possibilities and challenges, day 2
Webinar with Phil Choi, Senior scientist, University of Queensland, Australia; Lorraine Brennan, Professor, University College Dublin, Ireland; Timm Intemann, Postdoc, Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, Germany; Anna Karin Lindroos, PhD, Risk and benefit assessor, Swedish Food Agency, Sweden; Susanna Larsson, Associate professor, Uppsala University, Sweden; Welcome remarks by Emily Sonestedt, Ulrika Ericson and Anna Winkvist. From: Dietary biomarkers for measuring food habits – possibilities and challenges, day 2, 2021-04-27. The webinar was arranged by the Swedish Network in Nutritional Epidemiology (NEON); The Royal Swedish Academy of Sciences National Committee in Nutrition and Food Sciences, and EpiHealth.
Dietary biomarkers for measuring food habits – possibilities and challenges, day 1
Webinar with Lars Ove Dragsted, Professor, University of Copenhagen, Denmark; Fredrik Rosqvist, Associate professor, Uppsala University, Sweden; Gunter Kuhnle, Professor, University of Reading, UK; Stina Ramne, Doctoral student, Lund University, Sweden; Otto Savolainen, Researcher, Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden; Filip Ottosson, Postdoc, Lund University, Sweden. Welcome remarks by Emily Sonestedt, Ulrika Ericson and Anna Winkvist. From: Dietary biomarkers for measuring food habits – possibilities and challenges, day 1, 2021-04-26. The webinar was arranged by the Swedish Network in Nutritional Epidemiology (NEON); The Royal Swedish Academy of Sciences National Committee in Nutrition and Food Sciences, and EpiHealth.
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Webbföreläsning med Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. Från: Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet, 2021-04-24. En del av seminarieserien "Akademierna och musiken".
Gunnar Wetterberg: Ingenjörerna
Akademiföreläsning med akademiledamot Gunnar Wetterberg. Gunnar Wetterberg har arbetat som diplomat, departementsråd i Finansdepartementet, direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef i Saco. Han har publicerat biografier om Axel Oxenstierna, Arvid Horn och släkten Wallenberg, Skånes historia i tre band, Träd. En vandring i den svenska skogen och senast Ingenjörerna. Introduktion av Magnus Berggren, ordförande i Vetenskapsakademiens klass för tekniska vetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2021-04-21, arrangerad som webbinarium.
Bin, ingen bisak! – ett webbinarium om bin, biologisk mångfald och samverkan
Bin spelar en central roll i vår natur. De är viktiga som pollinerare och därför betydelsefulla för den biologiska mångfalden och för vår matproduktion. Men många arter av bin är idag hotade och riskerar att försvinna. Vad händer då? Hur kan vi vända utvecklingen? Välkomna till ett webbinarium med bin i centrum! Från: Bin, ingen bisak! – ett webbinarium om bin, biologisk mångfald och samverkan, 2021-04-21. Arrangörer: Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap & Allmänhet.
Ambio 50 years – Land use change (biodiversity, agriculture, urbanisation)
Angelina Sanderson Bellamy, Senior Research Fellow, Cardiff University. Ambio – A Journal of Environment and Society, commemorates 50 years of publication all through 2021. Read more at www.kva.se/ambio50
Sjöbergpriset 2021
Sjöbergpriset 2021 tilldelas Benjamin L. Ebert, Harvard University och Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Han tilldelas priset ”för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar” Video News Release: Sjöbergpriset 2021, 2021-02-15.
Sjöberg Prize 2021
The Sjöberg Prize 2021 is awarded to Benjamin L. Ebert, Harvard University and Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. He is awarded the Sjöberg Prize “for his discovery of the mode of action of lenalidomide in the treatment of haematological disorders”. Video News Release: Sjöberg Prize 2021, 2021-02-15.
Gunilla Karlsson Hedestam: Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald
Akademiföreläsning med Gunilla Karlsson Hedestam, akademiledamot och professor vid Karolinska Institutet. Hon disputerade vid Oxfords Universitet där hon studerade biokemiska egenskaper hos virus. Efter 4 år som post-doc vid Harvard Medical School och 3 år i biotech-branschen har hon som forskare och professor vid Karolinska Institutet etablerat ett brett forskningsprogram inom immunologi, virologi och genetik. Introduktion av akademiledamot Jan Holmgren, Göteborgs universitet. Från: Akademiföreläsning, 2021-02-10, arrangerad som webbinarium.
Ambio 50 years – Environmental pressures (ozone layer, acifidication, contaminants, eutrophation)
Michael Tedengren, Associate Professor at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University. Ambio – A Journal of Environment and Society, commemorates 50 years of publication all through 2021. Read more at www.kva.se/ambio50
Crafoordpriset i polyartrit 2021
Daniel L. Kastner, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, tilldelas Crafoordpriset i polyartrit 2021 ”för att ha etablerat konceptet autoinflammatoriska sjukdomar”. Video News Release: Crafoordpriset i polyartrit 2021, 2021-02-01.
The Crafoord Prize in Polyarthritis 2021
Daniel L. Kastner, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, is awarded the Crafoord Prize in Polyarthritis 2021 “for establishing the concept of autoinflammatory diseases”. Video News Release, The Crafoord Prize in Polyarthritis 2021, 2021-02-01.
Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?
Sven Ove Hansson, professor vid avdelningen för filosofi, KTH och Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet. Introduktion av John Cantwell, avdelningen för filosofi, KTH. Från: Hur långt räcker det logiska tänkandet? 2021-01-14. Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi. Föreläsningen arrangerades i samband med Världslogikdagen.
Hans Ellegren: Anders Celsius, Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första vetenskapsakademier
Akademiföreläsning med Hans Ellegren, akademiledamot och professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Ellegren forskar framförallt kring genetik och DNA-molekylens evolution, men hans engagemang som vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har också lett till ett intresse för vetenskapshistoria. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2021-01-14, arrangerad som webbinarium.
Black Holes, Cosmology, and Space-Time Singularities
Nobel Laureate in Physics 2020: Roger Penrose, University of Oxford, UK. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
A Forty Year Journey
Nobel Laureate in Physics 2020: Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
From the Possibility to the Certainty of a Supermassive Black Hole
Nobel Laureate in Physics 2020: Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.