Play video

Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Sara Snogerup Linse and Olof Ramström, members of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019, 2019-10-09.

Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

Falskt eller Äkta inom konsten?
Akademiföreläsning med Görel Cavalli-Björkman; akademiledamot, docent i konstvetenskap och tidigare yrkesverksam som forskningschef och samlingschef på Nationalmuseum. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-11-27.
Changes in frequency, intensity and persistency of extreme precipitation
Professor Panmao Zhai, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, China. Introduction by Professor Deliang Chen, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Extreme weather events in a warming world – open key note lectures, 2019-11-11.
Climate extremes in a warming climate: 1.5°C, 2°C and higher
Professor Sonia I. Seneviratne, Institute for Atmospheric and Climate Science, Land-Climate Dynamics, ETH Zurich, Switzerland. Introduction by Professor Deliang Chen, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Extreme weather events in a warming world – open key note lectures, 2019-11-11.
Tropical cyclones, Medicanes, and Polar Lows in a Warming World
Professor Kerry A. Emanuel, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, USA. Introduction by Professor Deliang Chen, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Extreme weather events in a warming world – open key note lectures, 2019-11-11.
Trendanalys och konsumentattityder
Ingela Stensson, KSLA-United Minds. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Kolhydraternas betydelse för kardiometabol sjukdom
Emily Sonestedt, docent, Lunds Universitet. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Fullkorn, kolhydrater och hälsa
Rikard Landberg, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Mikrobiota och kolhydrater – betydelse för metabola sjukdomar
Fredrik Bäckhed, professor, Göteborgs Universitet. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Kolhydrater och miljöpåverkan
Charlotte Lagerberg-Fogelberg, AgrD. – handläggare, Livsmedelsverket. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Att nyttiggöra kolhydrater – industrins utmaning
Emma Nordell, Lantmännen. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Kolhydraternas historiska roll i människans kost
Daniel Rydén, författare och journalist, Sydsvenskan. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
Varför blir det ibland fel i medierna och hur kan vi bli bättre?
Amina Manzoor, medicinreporter, Dagens Nyheter. Från: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11. Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Livsmedelsproduktionens Värdekedja, och Hjärt-Lungfonden.
The ‘environment’ – Unearthing the past, present and future of one of the most successful policy concepts of the twentieth century
Sverker Sörlin, Professor in environmental history at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Welcome and introduction by co-organisers: Dan Larhammar, President, the Royal Swedish Academy of Sciences; Astrid Söderbergh Widding, President, Stockholm University; Måns Nilsson, Executive Director, Stockholm Environment Institute. Panel discussion with: Sverker Sörlin; Fiona Lambe, research fellow, Stockholm Environment Institute; Rebecka Le Moine, conservation biologist and member of parliament for the Swedish Green Party; Olle Torpman, researcher of practical philosophy, Institute for future; Anders Wijkman, Chair Climate-KIC, SEI Associate and Member of the Royal Swedish Academy of Sciences. Moderator: Somya Joshi, Head of Governance and Institutions Unit, Stockholm Environment. Concluding remarks by Åsa Persson, Research Director, Stockholm Environment Institute. From: The Gordon Goodman Memorial Lecture 2019, 2019-10-03.
Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Peter Fredriksson, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Jakob Svensson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019, 2019-10-14.
Interview on The Prize in Economic Sciences 2019
Jakob Svensson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019, 2019-10-14.
Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Sara Snogerup Linse and Olof Ramström, members of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019, 2019-10-09.
Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2019
Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019, 2019-10-09.
Announcement of the Nobel Prize in Physics 2019
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2019, 2019-10-08.