Play video

Varats förunderliga osannolikhet

Alice Roberts, universitetet i Birmingham. Från: Pi-symposium, 2017-05-04. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Tags
Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

More