Interview with Hugues de Thé

Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.

No videos found

Tackling Tough Trade-offs While Leaving No One Behind: On fossil fuel and pandemics!
Webinar with Joyeeta Gupta, Professor in Environment and Development in the Global South at the University of Amsterdam. Welcome remarks by Åsa Persson, Deputy Director, Stockholm Environment Institute; Göran K. Hansson, Secretary General, the Royal Swedish Academy of Sciences; Johan Kuylenstierna, Senior Advisor to the President on Sustainability and Adjunct Professor at Stockholm University and Vice Chair, Swedish Climate Policy Council. Panel discussion with Ulrika Modéer, Assistant Secretary General and Director of Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP; Nonette Royo, Executive Director, The Tenure Facility; Jonas Ebbesson, Professor of Environmental Law, Stockholm University; Sivan Kartha, Senior scientist, SEI US and co-leader, SEI Gender and Social Equality Programme. Moderator: May Thazin Aung, Research Fellow, SEI Asia. From: The Gordon Goodman Memorial Lecture 2020, 2020-09-02.
Östersjön - vårt svenska Galapagos
Akademiföreläsning med Kerstin Johannesson, akademiledamot, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Tjärnö marina laboratorium. Introduktion av Anders Tunlid, ordförande i Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2020-09-09, arrangerad som webbinarium.
Organisk bioelektronik – den uppkopplade naturen
Akademiföreläsning med Magnus Berggren, akademiledamot, professor och föreståndare för Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), Linköpings Universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-03-11.
Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman
I sitt första tal som vice riksbankschef redogör Anna Breman för sin syn på penningpolitiken. Hon kommer dessutom att tala om den globala klimatkrisen och vilka utmaningar den för med sig. Panelsamtal med Anna Breman, Riksbanken; Anne-Sophie Crépin, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien; Aaron Maltais, Stockholm Environment Institute & Stockholm Sustainable Finance Centre; Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm. Moderator: Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet & Global Economic Dynamics and the Biosphere Program, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman, 2020-03-03-
Ny teknik revolutionerar diagnostik och behandling av ärftliga sjukdomar
Akademiföreläsning med Anna Wedell, akademiledamot och professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, samt överläkare och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-02-12.
Sjöbergpriset 2020
Sjöbergpriset 2020 tilldelas Michael N. Hall, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz och David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts, USA ”för upptäckten av mTOR och dess roll i kontrollen av cellers ämnesomsättning och tillväxt.” Video News Release: Sjöbergpriset 2020, 2020-02-04.
Sjöberg Prize 2020
The Sjöberg Prize 2020 is awarded to Michael N. Hall, Biozentrum, University of Basel, Switzerland and David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Whitehead Institute, Cambridge, USA ”for their discovery of mTOR and its role in the control of cell metabolism and growth.” Video News Release: Sjöberg Prize 2020, 2020-02-04.
Crafoordpriset i astronomi 2020
Eugene Parker, University of Chicago, USA, tilldelas Crafoordpriset i astronomi 2020 ”för banbrytande och fundamentala studier av solvinden samt stjärnors och galaxers magnetfält”. Video News Release: Crafoordpriset i astronomi 2020, 2020-01-30.
The Crafoord Prize in Astronomy 2020
Eugene Parker, University of Chicago, USA, is awarded the Crafoord Prize in Astronomy 2020 “for pioneering and fundamental studies of the solar wind and magnetic fields from stellar to galactic scales”. Video News Release: The Crafoord Prize in Astronomy 2020, 2020-01-30.
Crafoordpriset i matematik 2020
Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, tilldelas Crafoordpriset I matematik 2020 ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”. Video News Release: Crafoordpriset i matematik 2020, 2020-01-30.
The Crafoord Prize in Mathematics 2020
Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, is awarded the Crafoord Prize in Mathematics 2020 “for outstanding and influential contributions in all the major areas of mathematics, particularly number theory, analysis and algebraic geometry”. Video News Release, The Crafoord Prize in Mathematics 2020, 2020-01-30.
Kampen mellan havet och Grönlandsisen i ett varmare klimat
Akademiföreläsning med Martin Jakobsson, akademiledamot och professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-01-15.
How Physical Cosmology Grew
Nobel Laureate in Physics 2019: James Peebles, Princeton University, USA. Introduction by Dan Larhammar, President of the Royal Swedish Academy of Sciences and Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Plurality of Worlds in the Cosmos: A Dream of Antiquity, A Modern Reality of Astrophysics
Nobel Laureate in Physics 2019: Michel Mayor, Université de Genève, Switzerland. Introduction by Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Exoplanets: 51 Pegasis b and all the others...
Nobel Laureate in Physics 2019: Didier Queloz, Université de Genève, Switzerland and University of Cambridge, UK. Introduction by Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Designing Lithium-ion Battery Cathodes
Nobel Laureate in Chemistry 2019: John B. Goodenough, The University of Texas at Austin, USA (lecture partially delivered by Arumugam Manthiram, on stage). Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
The Origins of the Lithium Battery
Nobel Laureate in Chemistry 2019: Stanley Whittingham, Binghamton University, State University of New York, USA. Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Brief History and Future of Lithium-ion Batteries
Nobel Laureate in Chemistry 2019: Akira Yoshino, Asahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan and Meijo University, Nagoya, Japan. Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.