The Chemistry of CRISPR: Editing the Code of Life

Nobel Laureate in Chemistry 2020: Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.

No videos found

Ambio 50 years – Land use change (biodiversity, agriculture, urbanisation)
Angelina Sanderson Bellamy, Senior Research Fellow, Cardiff University. Ambio – A Journal of Environment and Society, commemorates 50 years of publication all through 2021. Read more at www.kva.se/ambio50
Sjöbergpriset 2021
Sjöbergpriset 2021 tilldelas Benjamin L. Ebert, Harvard University och Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Han tilldelas priset ”för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar” Video News Release: Sjöbergpriset 2021, 2021-02-15.
Sjöberg Prize 2021
The Sjöberg Prize 2021 is awarded to Benjamin L. Ebert, Harvard University and Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. He is awarded the Sjöberg Prize “for his discovery of the mode of action of lenalidomide in the treatment of haematological disorders”. Video News Release: Sjöberg Prize 2021, 2021-02-15.
Gunilla Karlsson Hedestam: Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald
Akademiföreläsning med Gunilla Karlsson Hedestam, akademiledamot och professor vid Karolinska Institutet. Hon disputerade vid Oxfords Universitet där hon studerade biokemiska egenskaper hos virus. Efter 4 år som post-doc vid Harvard Medical School och 3 år i biotech-branschen har hon som forskare och professor vid Karolinska Institutet etablerat ett brett forskningsprogram inom immunologi, virologi och genetik. Introduktion av akademiledamot Jan Holmgren, Göteborgs universitet. Från: Akademiföreläsning, 2021-02-10, arrangerad som webbinarium.
Ambio 50 years – Environmental pressures (ozone layer, acifidication, contaminants, eutrophation)
Michael Tedengren, Associate Professor at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University. Ambio – A Journal of Environment and Society, commemorates 50 years of publication all through 2021. Read more at www.kva.se/ambio50
Crafoordpriset i polyartrit 2021
Daniel L. Kastner, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, tilldelas Crafoordpriset i polyartrit 2021 ”för att ha etablerat konceptet autoinflammatoriska sjukdomar”. Video News Release: Crafoordpriset i polyartrit 2021, 2021-02-01.
The Crafoord Prize in Polyarthritis 2021
Daniel L. Kastner, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, is awarded the Crafoord Prize in Polyarthritis 2021 “for establishing the concept of autoinflammatory diseases”. Video News Release, The Crafoord Prize in Polyarthritis 2021, 2021-02-01.
Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?
Sven Ove Hansson, professor vid avdelningen för filosofi, KTH och Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet. Introduktion av John Cantwell, avdelningen för filosofi, KTH. Från: Hur långt räcker det logiska tänkandet? 2021-01-14. Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi. Föreläsningen arrangerades i samband med Världslogikdagen.
Hans Ellegren: Anders Celsius, Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första vetenskapsakademier
Akademiföreläsning med Hans Ellegren, akademiledamot och professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Ellegren forskar framförallt kring genetik och DNA-molekylens evolution, men hans engagemang som vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har också lett till ett intresse för vetenskapshistoria. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2021-01-14, arrangerad som webbinarium.
Black Holes, Cosmology, and Space-Time Singularities
Nobel Laureate in Physics 2020: Roger Penrose, University of Oxford, UK. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
A Forty Year Journey
Nobel Laureate in Physics 2020: Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
From the Possibility to the Certainty of a Supermassive Black Hole
Nobel Laureate in Physics 2020: Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
For the development of a method for genome editing
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Germany. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
The Chemistry of CRISPR: Editing the Code of Life
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Auction Theory Evolving: Theorems and Applications
Laureate in Economic Sciences 2020: Paul R. Milgrom, Stanford University, USA. Introduction by Tore Ellingsen, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Strategic Analysis of Auction Markets
Laureate in Economic Sciences 2020: Robert B. Wilson, Stanford University, USA. Introduction by Tore Ellingsen, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Andrea Ghez, Nobel Laureate in Chemistry Emmanuelle Charpentier and Laureates in Economic Sciences Paul Milgrom. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020, 2020-12-09.
Ambio 50 Years
Ambio – A Journal Environment and Society commemorates 50 years of publication all through 2021. For 50 years Ambio has brought international perspective to important developments in environmental research, policy and related activities for an international readership of specialists, generalists, students, decision-makers and interested laypeople. Bo Söderström, Editor in Chief of Ambio for the past 10 years, talks about the anniversary. Read more at www.kva.se/ambio50