Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Peter Fredriksson, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020, 2020-10-12.

No videos found

Hans Ellegren: Anders Celsius, Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första vetenskapsakademier
Akademiföreläsning med Hans Ellegren, akademiledamot och professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Ellegren forskar framförallt kring genetik och DNA-molekylens evolution, men hans engagemang som vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har också lett till ett intresse för vetenskapshistoria. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2021-01-14, arrangerad som webbinarium.
Black Holes, Cosmology, and Space-Time Singularities
Nobel Laureate in Physics 2020: Roger Penrose, University of Oxford, UK. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
A Forty Year Journey
Nobel Laureate in Physics 2020: Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
From the Possibility to the Certainty of a Supermassive Black Hole
Nobel Laureate in Physics 2020: Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
For the development of a method for genome editing
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Germany. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
The Chemistry of CRISPR: Editing the Code of Life
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Auction Theory Evolving: Theorems and Applications
Laureate in Economic Sciences 2020: Paul R. Milgrom, Stanford University, USA. Introduction by Tore Ellingsen, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Strategic Analysis of Auction Markets
Laureate in Economic Sciences 2020: Robert B. Wilson, Stanford University, USA. Introduction by Tore Ellingsen, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Andrea Ghez, Nobel Laureate in Chemistry Emmanuelle Charpentier and Laureates in Economic Sciences Paul Milgrom. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020, 2020-12-09.
Ambio 50 Years
Ambio – A Journal Environment and Society commemorates 50 years of publication all through 2021. For 50 years Ambio has brought international perspective to important developments in environmental research, policy and related activities for an international readership of specialists, generalists, students, decision-makers and interested laypeople. Bo Söderström, Editor in Chief of Ambio for the past 10 years, talks about the anniversary.
Jordens framtid i Antropocen
Akademiföreläsning med Johan Rockström, akademiledamot, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, professor i Earth system science vid Institute of Earth and Environmental Science, Potsdam University och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Introduktion av Anders Wijkman, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-11-25, arrangerad som webbinarium.
What a tiny microbe from the sea has taught me about life
Penny Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, USA, Crafoord Prize Laureate 2019. Welcome remarks by Ove Eriksson, Chairperson of the Crafoord Committee for Biosciences. Introduction by Karin Rengefors, Lund University. Panel discussion with Penny Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, USA; Olof Berglund, Lund University; Hannah Blossom, Lund University and Catherine Legrand, Linnæus University. From: Crafoord Academy Lecture 2020 – What a tiny microbe from the sea has taught me about life, 2020-11-10.
Negativa emissioner, en förutsättning för att nå Parisavtalet?
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet. Från: Webbinarium, Infångning av koldioxid – var står tekniken? 2020-11-04.
Tekniken för avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) – möjligheter och utmaningar
Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers tekniska högskola. Från: Webbinarium, Infångning av koldioxid – var står tekniken? 2020-11-04.
Kolsänkor med bioenergi: mark, vegetation och biokol
Cecilia Sundberg, docent och lektor i bioenergisystem, SLU och KTH. Från: Webbinarium, Infångning av koldioxid – var står tekniken? 2020-11-04.
Popular science lecture on the Prize in Economic Sciences 2020
Who was awarded this year´s Prize in Economic Sciences and why? A popular science lecture by Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. The lecture was organised by the Royal Swedish Academy of Sciences in collaboration with Nationalekonomiska Föreningen and Stockholm University. 2020-10-13.
Interview on The Prize in Economic Sciences 2019
Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020, 2020-10-12.
Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Peter Fredriksson, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Tommy Andersson, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020, 2020-10-12.