Play video

Geoenergi och djupgeotermi i världen 2015

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, Lund. Inledning av Elisabeth Rachlew, Energiutskottet, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Geotermisk energi – bidrag till Sveriges energiförsörjning? 2015-10-19.

Tags
Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

More