Play video

Crafoord Prize in Biosciences 2019

Sallie Chisholm receive the Crafoord Prize in in Biosciences 2019 “for the discovery and pioneering studies of the most abundant photosynthesising organism on Earth, prochlorococcus”. Video News Release: Crafoord Prize in Biosciences 2019, 2019-01-17.

Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

Att undervisa fysik på gymnasiet – En historia om att börja från början, vikten av att reda ut fysikaliska missförstånd och att lära sig tänka som en fysiker

Erik Waltersson, Europaskolan, Strängnäs (lärarpristagare i fysik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Learning by doing, en undervisning i form av simuleringar och med kooperativt lärande som verktyg

Anna-Lena Ekström, Vänge skola, Uppsala (lärarpristagare i NO). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Skolelevers bidrag till viktig vetenskaplig upptäckt om insjöar

Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Kontextbaserad kemiundervisning

Camilla Christensson, Katedralskolan, Lund (lärarpristagare i kemi). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Lärande och formativ bedömning i ett mångkulturellt klassrum

Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Vilket “ben” ska man egentligen stå på? Att hitta trygghet i undervisningen genom sina ämneskunskaper och en balans med allt annat som ett arbete inom skolan kräver

Jenny Jansson, Västerbergslagens utbildningsförbund, Ludvika. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Världens yngsta forskare

Francisco de Lacerda, Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Molecular Diversity of Human Breast Cancers: Biologic and Therapeutic Implications

Sjöberg Prize Laureate Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles, USA. From: Sjöberg Prize Lectures, 2019-03-29.

Imatinib as a Paradigm of Targeted Cancer Therapies

Sjöberg Prize Laureate Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA. From: Sjöberg Prize Lectures, 2019-03-29.

Om neandertalare och hur de lever vidare idag

Akademiföreläsning med Svante Pääbo, akademiledamot och direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-03-11.

The Ocean is losing its breath - an overview of the problem, its effects, and solutions

Denise Breitburg, Smithsonian Environmental Research Center, USA. Introduction by Martin Jakobsson, Environmental Committee, Royal Swedish Academy of Sciences; Daniel J. Conley, Environmental Committee, Royal Swedish Academy of Sciences; Robert Almstrand, The Swedish Agency for Marine and Water Management. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Patterns of deoxygenation in the global oceans

Andreas Oschlies, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Microbial communities and biogeochemical cycles in oxygen minimum zones

Bess B. Ward, Princeton University, USA. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Warming and nutrients as drivers of hypoxia in the Baltic Sea

Jacob Carstensen, Aarhus University, Denmark. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Ecosystem impacts of hypoxia in coastal waters

Alf Norkko, University of Helsinki, Finland and Baltic Sea Centre, Stockholm University, Sweden. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Managing the Baltic Sea

Christoph Humborg, Stockholm University, Sweden. From: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters (symposium), 2019-02-21.

Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.

Sjöbergpriset 2019

Sjöbergpriset 2019 tilldelas Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles och Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA ”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar.”
More