Play video

Göran Gustafssonpriset i fysik 2015: A new type of superconductors

Egor Babaev, universitetslektor vid Institutionen för teoretisk fysik, KTH. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2015, 2015-03-31.

Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

No videos found

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

The Spectre of Conservation in a Time of Rapid Change

Camille Parmesan, Professor at School of Biological Sciences at Plymouth University in Plymouth, UK and Adjunct Professor at the Department of Geological Sciences – University of Texas in Austin, Texas, USA. From: The Gordon Goodman Memorial Lecture, 2018-09-25.

Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Per Strömberg, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences, and Per Krusell, the Committee for the Prize in Economic Sciences. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018, 2018-10-08.

Interview on The Prize in Economic Sciences 2018

Per Krusell, member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. From: The announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018, 2018-10-08.

Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Claes Gustafsson, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry, and Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2018

Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Announcement of the Nobel Prize in Physics 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Olga Botner, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Mats Larsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2018, 2018-10-02.

Interview on the Nobel Prize in Physics 2018

Mats Larsson, member of the Nobel Committee for Physics. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2018, 2018-10-02.

Människan är av naturen ett politiskt djur

Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och Tore Ellingsen, ordförande i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2018-09-12.

From liver cancer to acute promyelocytic leukemia, and beyond

Sjöberg Prize Laureate Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.

Deciphering APL pathogenesis through therapy response

Sjöberg Prize Laureate Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.

Conceptual development and clinical advances in curative therapies for acute promyelocytic leukemia

Sjöberg Prize Laureate Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, China. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.

Kan vi lita på miljömärkningen?

Almedalsseminarium 2018-07-03. Fr.v.: Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar, Axfood; Carl Folke, professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien; Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, Kungl. Vetenskapsakademien; Cecilia Tisell, konsumentombudsman, Konsumentverket; Per Ängquist, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet; Anita Falkenek, vd, KRAV; Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB; Göran K. Hansson, (moderator), professor i medicin, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Våra kustvatten förändras – hur vet vi det, och vad gör vi?

Almedalsseminarium 2018-07-03. Fr.v.: Göran K. Hansson, professor i medicin, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien; Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten; Lars Tysklind, riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson, Liberalerna; Carl André, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet; Anne-Sophie Crépin, bitr. föreståndare, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien; Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Miljöpartiet de gröna; Leif Anderson, (moderator), professor i marin kemi, Kungl. Vetenskapsakademien

Interview with Anne Dejean

Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.

Interview with Hugues de Thé

Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.

Interview with Zhu Chen

Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, China. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.

Symmetri och asymmetri – om betydelsen av atomernas ordning i rymden

Öppen föreläsning av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg, professor i organisk kemi. Av tradition håller avgående preses en föreläsning i slutet av sin mandatperiod. Från: Akademiföreläsning, 2018-06-13.
More