Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Akademiföreläsning

No videos found

What is a random walk?

Stanislav Smirnov, Universite de Geneve, Switzerland. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences and Nils Dencker, member of the Academy’s class for mathematics. From: Open Academy Lecture, 2018-11-28.

Människan är av naturen ett politiskt djur

Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och Tore Ellingsen, ordförande i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2018-09-12.

Symmetri och asymmetri – om betydelsen av atomernas ordning i rymden

Öppen föreläsning av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg, professor i organisk kemi. Av tradition håller avgående preses en föreläsning i slutet av sin mandatperiod. Från: Akademiföreläsning, 2018-06-13.

Chemical Biology Approach to Understanding and Overcoming Resistance of Cancers to Treatments

Stuart L. Schreiber, Harvard University, USA. Introduction by Jan-Erling Bäckvall, member of the Academy’s class for chemistry. From: Open Academy Lecture, 2018-03-14.

Precision Experiments with Stored and Cooled Ions

Klaus Blaum, Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany. Introduction by Björn Jonson, member of the Academy's Class for physics. From: Open Academy Lecture, 2018-02-21.

Land, sea, and divergences: China and the European powers in the 18th century and after

Linda Colley, Princeton University, USA & Swedish Collegium for Advanced Study. From: Open Academy Lecture, 2018-01-17.
More