Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Akademiföreläsning

No videos found

Kvinnliga professorer – varför så få och vem bryr sig?
Akademiföreläsning med Pernilla Wittung-Stafshede, akademiledamot och professor vid Chalmers tekniska högskola. Från: Akademiföreläsning, 2019-09-11.
Den svåra konsten att leva
Akademiföreläsning med Ulf Ellervik, akademiledamot och professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-06-12.
Att förklara det oförklarliga
Akademiföreläsning med Ulf Danielsson, akademiledamot och professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-05-08.
Om neandertalare och hur de lever vidare idag
Akademiföreläsning med Svante Pääbo, akademiledamot och direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-03-11.
Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid
Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.
What’s under a volcano… and how do we know? A new paradigm provides new perspectives
Katharine Cashman, University of Bristol, UK. Introduction by Hans Annersten, member of the class for geosciences, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Open Academy Lecture, 2019-01-16.
What is a random walk?
Stanislav Smirnov, Universite de Geneve, Switzerland. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences and Nils Dencker, member of the Academy’s class for mathematics. From: Open Academy Lecture, 2018-11-28.
Människan är av naturen ett politiskt djur
Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och Tore Ellingsen, ordförande i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2018-09-12.
Symmetri och asymmetri – om betydelsen av atomernas ordning i rymden
Öppen föreläsning av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg, professor i organisk kemi. Av tradition håller avgående preses en föreläsning i slutet av sin mandatperiod. Från: Akademiföreläsning, 2018-06-13.
Chemical Biology Approach to Understanding and Overcoming Resistance of Cancers to Treatments
Stuart L. Schreiber, Harvard University, USA. Introduction by Jan-Erling Bäckvall, member of the Academy’s class for chemistry. From: Open Academy Lecture, 2018-03-14.
Precision Experiments with Stored and Cooled Ions
Klaus Blaum, Max Planck Institute for Nuclear Physics, Germany. Introduction by Björn Jonson, member of the Academy's Class for physics. From: Open Academy Lecture, 2018-02-21.
Land, sea, and divergences: China and the European powers in the 18th century and after
Linda Colley, Princeton University, USA & Swedish Collegium for Advanced Study. From: Open Academy Lecture, 2018-01-17.