Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Biologi

No videos found

Om neandertalare och hur de lever vidare idag

Akademiföreläsning med Svante Pääbo, akademiledamot och direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-03-11.

Crafoordpriset i biovetenskaper 2019

Sallie W. Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA, tilldelas Crafoordpriset i biovetenskaper 2019 ”för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Video News Release: Crafoordpriset i biovetenskaper 2019, 2019-01-17.

Crafoord Prize in Biosciences 2019

Sallie Chisholm receive the Crafoord Prize in in Biosciences 2019 “for the discovery and pioneering studies of the most abundant photosynthesising organism on Earth, prochlorococcus”. Video News Release: Crafoord Prize in Biosciences 2019, 2019-01-17.

The ocean: a world ruled by microorganisms

Carlos Pedrós-Alió, National Center for Biotechnology (CSIC), Madrid, Spain. Introduction by Jarone Pinhassi, member of the Academy’s class for biosciences. From: Open Academy Lecture, 2018-05-16.

Våra vänner mikroorganismerna

Britt-Marie Sjöberg, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

En-cellsteknologi: insikter i våra celler

Pristagaren Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Intelligent behavior in animals

Stefano Ghirlanda, Brooklyn College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking and cultural evolution

Magnus Enquist, Stockholm University, Sweden. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Mental representation

David Papineau King’s College London, UK. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Informational openness enhances decentralized decision-making: A cognitive agent-based simulation

Joshua Skewes, Aarhus University, Denmark. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Troubles with Bayesianism: An introduction to the psychological immune system

Eric Mandelbaum, Baruch College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking in the predictive mind

Jacob Hohwy, Monash University, Australia. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Scientific wellness and healthcare

Leroy Hood, Institute for Systems Biology. From: Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum. Tailored biology: Fundamental and Medicinal Insights, 2017-05-24.

Self-replicating synthetic systems

Gerald Joyce, Scripps Research Institute. From: Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum. Tailored biology: Fundamental and Medicinal Insights, 2017-05-24.

Controlling metabolism: From yeast to human

Jens B Nielsen, Chalmers University of Technology. From: Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum. Tailored biology: Fundamental and Medicinal Insights, 2017-05-24.

Origin of eukaryotic cell

Nick Lane, University College London. From: Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum. Tailored biology: Fundamental and Medicinal Insights, 2017-05-24.

Mirror-image animals - mechanical manipulation and a point mutation

Reiko Kuroda, University of Tokyo. From: Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum. Tailored biology: Fundamental and Medicinal Insights, 2017-05-24.

Varats förunderliga osannolikhet

Alice Roberts, universitetet i Birmingham. Från: Pi-symposium, 2017-05-04. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.
More