Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Crafoordpriset

No videos found

Crafoordpriset i biovetenskaper 2019
Sallie W. Chisholm, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA, tilldelas Crafoordpriset i biovetenskaper 2019 ”för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Video News Release: Crafoordpriset i biovetenskaper 2019, 2019-01-17.
Crafoord Prize in Biosciences 2019
Sallie Chisholm receive the Crafoord Prize in in Biosciences 2019 “for the discovery and pioneering studies of the most abundant photosynthesising organism on Earth, prochlorococcus”. Video News Release: Crafoord Prize in Biosciences 2019, 2019-01-17.
Crafoordpriset i geovetenskaper 2018
Video News Release: Crafoordpriset i geovetenskaper 2018, 2018-01-18.
Crafoord Prize in Geosciences 2018
Video News Release: Crafoord Prize in Geosciences 2018, 2018-01-18.