Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Filosofi

No videos found

Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

Explanations in mathematics

Stefan Buijsman, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Intelligent behavior in animals

Stefano Ghirlanda, Brooklyn College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking and cultural evolution

Magnus Enquist, Stockholm University, Sweden. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Mental representation

David Papineau King’s College London, UK. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Informational openness enhances decentralized decision-making: A cognitive agent-based simulation

Joshua Skewes, Aarhus University, Denmark. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Troubles with Bayesianism: An introduction to the psychological immune system

Eric Mandelbaum, Baruch College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking in the predictive mind

Jacob Hohwy, Monash University, Australia. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital – effekter på nationer och världsdelar

Bo Rothstein, University of Oxford. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Skatteflykt – effekter på folkhushållet

Lennart Wittberg, Skatteverket. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Den tunna hinnan – snabba och ödesdigra fluktuationer i etiskt tänkande och handlande i kristider

Helene Lööw, Uppsala universitet. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Moralisk kompetens – god byråkrati, värdegrund, samvete och heder

Thomas Brytting, Ersta Sköndal högskola. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Konsten att tänka systematiskt och brett om etik och värderingar

Christian Munthe, Göteborgs universitet. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Politisk etik

Björn von Sydow (S), före detta talman i Sveriges riksdag. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Forskningsetik

Bengt Gerdin,Uppsala universitet. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Arbetslivs- och samhällsetik

Karl-Petter Thorwaldsson, ordf. LO, Eva Nordmark, ordf. TCO och Göran Arrius, ordf. Saco. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.

Näringslivs- och samhällsetik

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.
More