Search results: Filosofi

No videos found

Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?
Sven Ove Hansson, professor vid avdelningen för filosofi, KTH och Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet. Introduktion av John Cantwell, avdelningen för filosofi, KTH. Från: Hur långt räcker det logiska tänkandet? 2021-01-14. Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi. Föreläsningen arrangerades i samband med Världslogikdagen.
Det ogrundade tvivlet – Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid
Akademiföreläsning med Åsa Wikforss, akademiledamot och professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-02-20.
PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden
Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.
Explanations in mathematics
Stefan Buijsman, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.
The Rolf Schock Prize Ceremony 2014
Presentation of Derek Parfit, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Wlodek Rabinowicz; presentation of Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal, 2014 Rolf Schock laureate's,  by Johan Celsing; presentation of Yitang Zhang, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Enrico Bombieri;  presentation of Herbert Blomstedt, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor B. Tommy Andersson. Introduction by Staffan Normark, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Rolf Schock Prize Ceremony, 2014-10-22.
Opening address, Hilary Putnam’s Views on Meaning
Staffan Normark, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Introduction, Hilary Putnam’s Views on Meaning
Wlodek Rabinowicz, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Some remarks on Putnam’s contributions to semantics
Tyler Burge, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Bachelors, cats, energy and water. Putnam on kinds and kind terms
Åsa Wikforss, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
The development of semantics
Hilary Putnam, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01