Search results: Fysik

No videos found

Att utse Nobelpristagare
Hur går det egentligen till när Nobelpristagare utses? Vem får nominera kandidater? Hur många nomineras varje år? Vilka regler styr, och hur går processen till från det att nomineringar kommer in till dess att fysik- och kemipriset beslutas av Akademien? Panelsamtal med: - Lars Bergström (moderator), professor emeritus i teoretisk fysik, Stockholms universitet och sekreterare i Nobelkommittén för fysik, 2004–2015. - Sara Linse, professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap, Lunds universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 2009–2020 (ordförande 2015–2017). - Gunnar Ingelman, professor i subatomär fysik, Uppsala universitet och sekreterare i Nobelkommittén för fysik sedan 2016. - Sven Lidin, professor i oorganisk materialkemi, Lunds universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 2003–2015 (ordförande 2012–2014). - Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Stockholms universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 1998–2009 och 2014–2020 (ordförande 2007–2009 och sekreterare 2014-2020).
Black Holes, Cosmology, and Space-Time Singularities
Nobel Laureate in Physics 2020: Roger Penrose, University of Oxford, UK. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
A Forty Year Journey
Nobel Laureate in Physics 2020: Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
From the Possibility to the Certainty of a Supermassive Black Hole
Nobel Laureate in Physics 2020: Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA. Introduction by Ariel Goobar, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Andrea Ghez, Nobel Laureate in Chemistry Emmanuelle Charpentier and Laureates in Economic Sciences Paul Milgrom. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020, 2020-12-09.
Interview on the Nobel Prize in Physics 2020
Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2020, 2020-10-06.
Announcement of the Nobel Prize in Physics 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, David Haviland, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2020, 2020-10-06.
How Physical Cosmology Grew
Nobel Laureate in Physics 2019: James Peebles, Princeton University, USA. Introduction by Dan Larhammar, President of the Royal Swedish Academy of Sciences and Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Plurality of Worlds in the Cosmos: A Dream of Antiquity, A Modern Reality of Astrophysics
Nobel Laureate in Physics 2019: Michel Mayor, Université de Genève, Switzerland. Introduction by Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Exoplanets: 51 Pegasis b and all the others...
Nobel Laureate in Physics 2019: Didier Queloz, Université de Genève, Switzerland and University of Cambridge, UK. Introduction by Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Press conference with the 2019 Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureates in Economic Sciences
Laureates in Economic Sciences: Michael Kremer, Esther Duflo and Abhijit Banerjee. Nobel Laureates in Chemistry: Akira Yoshino and M. Stanley Whittingham. Nobel Laureates in Physics: Didier Queloz, Michel Mayor and James Peebles. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with the 2019 Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences, 2019-12-07.
Announcement of the Nobel Prize in Physics 2019
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Mats Larsson, Chairman of the Nobel Committee for Physics, and Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2019, 2019-10-08.
Interview on the Nobel Prize in Physics 2019
Ulf Danielsson, member of the Nobel Committee for Physics. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Physics 2019, 2019-10-08.
Stephen Hawking: Can Fundamental Theory Predict the Universe?
Oskar Klein Memorial Lecture with Stephen Hawking, held at Stockholm University 2003. The Oskar Klein Memorial Lectures are sponsored by The Royal Swedish Academy of Sciences through its Nobel Committee for Physics and by Stockholm University.
Att förklara det oförklarliga
Akademiföreläsning med Ulf Danielsson, akademiledamot och professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-05-08.
Att undervisa fysik på gymnasiet – En historia om att börja från början, vikten av att reda ut fysikaliska missförstånd och att lära sig tänka som en fysiker
Erik Waltersson, Europaskolan, Strängnäs (lärarpristagare i fysik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.
Optical Tweezers and their Application to Biological Systems
Nobel Laureate in Physics 2018: Arthur Ashkin, Bell Laboratories, Holmdel, USA (lecture delivered by René-Jean Essiambre, Nokia Bell Labs, Holmdel, USA). Introduction by Olga Botner, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2018, 2018-12-08.
Generating High-Intensity Ultrashort Optical Pulses
Nobel Laureate in Physics 2018: Donna Strickland, University of Waterloo, Canada. Introduction by Olga Botner, Chairman of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2018, 2018-12-08.