Search results: Geovetenskaper

No videos found

Ilona Riipinen: Den livsviktiga luften
Akademiföreläsning med Ilona Riipinen, ledamot i Akademiens klass för geovetenskaper och professor i atmosfärsvetenskap på Stockholms universitet, Wallenberg Scholar och sedan januari 2022 föreståndaren på Bolincentret för klimatforskning. Hennes forskning handlar om luftens sammansättning, aerosolpartiklar, moln och deras växelverkan. Riipinen arbetar med metoder som sträcker över tid- och längdskalor från den molekylära till den globala skalan. Introduktion av Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2022-02-09, arrangerad som webbinarium.
Crafoordpriset i geovetenskaper 2022
Andrew H. Knoll, professor i naturhistoria vid Harvard University, USA, tilldelas Crafoordpriset i geovetenskaper 2022 ”för grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden och samspelet mellan liv och den fysiska miljön genom tiderna”. Läs mer: www.kva.se/crafoordpriset2022
Kampen mellan havet och Grönlandsisen i ett varmare klimat
Akademiföreläsning med Martin Jakobsson, akademiledamot och professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-01-15.
Climate Change, CO2, and Sea Level: Past is Prologue
Maureen E. Raymo, Lamont-Doherty Observatory, Columbia University, USA. Welcome remarks and presentation of the Crafoord Foundation by Martin Jakobsson, chairperson of the Crafoord Committee for Geosciences. Short lecture “The role of the sun in the climate” by Raimund Muscheler, Lund University. From: Crafoord Academy Lecture 2019 – Climate Change, CO2, and Sea Level: Past is Prologue, 2019-12-03.
Skolelevers bidrag till viktig vetenskaplig upptäckt om insjöar
Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.
What’s under a volcano… and how do we know? A new paradigm provides new perspectives
Katharine Cashman, University of Bristol, UK. Introduction by Hans Annersten, member of the class for geosciences, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Open Academy Lecture, 2019-01-16.
Role of greenhouse gas in climate change
Crafoord Laureate Syukuro Manabe, Princeton University, NJ, USA. Opening address by Göran K. Hansson, Secretary General, the Royal Swedish Academy of Sciences and Introduction of the Crafoord Laureates by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
Ozone depletion from pole to pole and its linkages to climate change
Crafoord Laureate Susan Solomon, Massachusetts Institute of Technology, MA, USA. Introduction by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
Climate science: what next?
Bjorn Stevens, Max Planck Institute for Meteorology, Germany. Introduction by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
Stratospheric ozone depletion and surface climate
David W. J. Thompson, Colorado State University, CO, USA. Introduction by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
The global hydrological cycle and climate change
Isaac Held, Princeton University, NJ, USA . Introduction by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
Global warming: on melting ice and glacier engineering
Johannes Oerlemans, Utrecht University, The Netherlands. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
Macrobiome: coming soon to an ecosystem near you
Mary Scholes, University of the Witwatersrand, South Africa. Introduction by Martin Jakobsson, member of the Crafoord Prize Committee. From: The Crafoord Symposium in Geosciences – Earth´s climate system, 2018-05-23.
The Crafoord Prize Lectures in Geosciences
Welcome remarks by Svante Björck, the Royal Swedish Academy of Sciences and introduction of the Crafoord Laureates 2018 by Martin Jakobsson, member of the Prize Committee, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Crafoord Prize Lectures in Geosciences, 2018-05-22.
Role of Greenhouse Gas in Climate Change
Syukuro Manabe, Crafoord Laureate 2018, Princeton University, USA. From: The Crafoord Prize Lectures in Geosciences, 2018-05-22.
Meeting The Challenges of the Antarctic Ozone Hole: A Global Science and Policy Success Story
Susan Solomon, Crafoord Laureate 2018, Massachusetts Institute of Technology, USA. From: The Crafoord Prize Lectures in Geosciences, 2018-05-22.
The Crafoord Prize Lectures in Geosciences – Panel discussion
Svante Björck (Chair), the Royal Swedish Academy of Sciences; Birgitta Svenningsson, Lund University, Sweden; Dorthe Dahl-Jensen, University of Copenhagen, Denmark; Martin Jakobsson, the Royal Swedish Academy of Sciences; Syukuro Manabe, Princeton University, USA and Susan Solomon, MIT, USA. From: The Crafoord Prize Lectures in Geosciences, 2018-05-22.
Crafoordpriset i geovetenskaper 2018
Video News Release: Crafoordpriset i geovetenskaper 2018, 2018-01-18.