Search results: Humaniora

No videos found

Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Webbföreläsning med Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. Från: Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet, 2021-04-24. En del av seminarieserien "Akademierna och musiken".
Gunnar Wetterberg: Ingenjörerna
Akademiföreläsning med akademiledamot Gunnar Wetterberg. Gunnar Wetterberg har arbetat som diplomat, departementsråd i Finansdepartementet, direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef i Saco. Han har publicerat biografier om Axel Oxenstierna, Arvid Horn och släkten Wallenberg, Skånes historia i tre band, Träd. En vandring i den svenska skogen och senast Ingenjörerna. Introduktion av Magnus Berggren, ordförande i Vetenskapsakademiens klass för tekniska vetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2021-04-21, arrangerad som webbinarium.
Falskt eller Äkta inom konsten?
Akademiföreläsning med Görel Cavalli-Björkman; akademiledamot, docent i konstvetenskap och tidigare yrkesverksam som forskningschef och samlingschef på Nationalmuseum. Introduktion av Dan Larhammar, preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-11-27.
Världens yngsta forskare
Francisco de Lacerda, Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.