Search results: Kemi

No videos found

Asymmetric Organocatalysis: Democratizing Catalysis For a Sustainable World
Nobel Laureate in Chemistry 2021: David W.C. MacMillan, Princeton University, USA. Introduction by Peter Somfai, member of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Asymmetric Organocatalysis
Nobel Laureate in Chemistry 2021: Benjamin List, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Germany. Introduction by Peter Somfai, member of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2021, 2021-12-08.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2021
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Klaus Hasselmann, Nobel Laureate in Chemistry David MacMillan, and Laureate in Economic Sciences Guido Imbens. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and Laureate in Economic Sciences 2021, 2021-12-06.
Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2021
Peter Somfai, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2021, 2021-10-06.
Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2021
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Pernilla Wittung Stafshede and Peter Somfai, members of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2021, 2021-10-06.
Att utse Nobelpristagare
Hur går det egentligen till när Nobelpristagare utses? Vem får nominera kandidater? Hur många nomineras varje år? Vilka regler styr, och hur går processen till från det att nomineringar kommer in till dess att fysik- och kemipriset beslutas av Akademien? Panelsamtal med: - Lars Bergström (moderator), professor emeritus i teoretisk fysik, Stockholms universitet och sekreterare i Nobelkommittén för fysik, 2004–2015. - Sara Linse, professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap, Lunds universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 2009–2020 (ordförande 2015–2017). - Gunnar Ingelman, professor i subatomär fysik, Uppsala universitet och sekreterare i Nobelkommittén för fysik sedan 2016. - Sven Lidin, professor i oorganisk materialkemi, Lunds universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 2003–2015 (ordförande 2012–2014). - Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Stockholms universitet och ledamot av Nobelkommittén för kemi 1998–2009 och 2014–2020 (ordförande 2007–2009 och sekreterare 2014-2020).
For the development of a method for genome editing
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Germany. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
The Chemistry of CRISPR: Editing the Code of Life
Nobel Laureate in Chemistry 2020: Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA. Introduction by Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Nobel Lectures 2020, 2020-12-08.
Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020
Digital press conference with three of this year’s Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences. Nobel Laureate in Physics Andrea Ghez, Nobel Laureate in Chemistry Emmanuelle Charpentier and Laureates in Economic Sciences Paul Milgrom. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with Nobel Laureates and the Laureates in Economic Sciences 2020, 2020-12-09.
Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2020
Claes Gustafsson, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020, 2020-10-07.
Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Claes Gustafsson, Chair of the Nobel Committe for Chemistry, and Pernilla Wittung Stafshede, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2020, 2020-10-07.
Designing Lithium-ion Battery Cathodes
Nobel Laureate in Chemistry 2019: John B. Goodenough, The University of Texas at Austin, USA (lecture partially delivered by Arumugam Manthiram, on stage). Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
The Origins of the Lithium Battery
Nobel Laureate in Chemistry 2019: Stanley Whittingham, Binghamton University, State University of New York, USA. Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Brief History and Future of Lithium-ion Batteries
Nobel Laureate in Chemistry 2019: Akira Yoshino, Asahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan and Meijo University, Nagoya, Japan. Introduction by Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Physics. From: The Nobel Lectures 2019, 2019-12-08.
Press conference with the 2019 Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureates in Economic Sciences
Laureates in Economic Sciences: Michael Kremer, Esther Duflo and Abhijit Banerjee. Nobel Laureates in Chemistry: Akira Yoshino and M. Stanley Whittingham. Nobel Laureates in Physics: Didier Queloz, Michel Mayor and James Peebles. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. From: Press conference with the 2019 Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences, 2019-12-07.
Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019
Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Sara Snogerup Linse and Olof Ramström, members of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019, 2019-10-09.
Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2019
Olof Ramström, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2019, 2019-10-09.
Den svåra konsten att leva
Akademiföreläsning med Ulf Ellervik, akademiledamot och professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-06-12.