Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Kemi

No videos found

Den svåra konsten att leva

Akademiföreläsning med Ulf Ellervik, akademiledamot och professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2019-06-12.

Kontextbaserad kemiundervisning

Camilla Christensson, Katedralskolan, Lund (lärarpristagare i kemi). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Phage Display: Simple Evolution in a Petri Dish

Nobel Laureate in Chemistry 2018: George P. Smith, University of Missouri, Columbia, USA. Introduction by Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The Nobel Lectures 2018, 2018-12-08.

Harnessing Evolution to Make Medicines

Nobel Laureate in Chemistry 2018: Sir Gregory P. Winter, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK. Introduction by Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The Nobel Lectures 2018, 2018-12-08.

Innovation by Evolution: Bringing New Chemistry to Life

Nobel Laureate in Chemistry 2018: Frances H. Arnold, California Institute of Technology, Pasadena, USA. Introduction by Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The Nobel Lectures 2018, 2018-12-08.

Press conference with the 2018 Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureates in Economic Sciences

Paul M. Romer and William D. Nordhaus; Laureates in Economic Sciences. Sir Gregory P. Winter, George P. Smith and Frances H. Arnold; Nobel Laureates in Chemistry. Donna Strickland and Gérard Mourou; Nobel Laureates in Physics. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. Press conference with the 2018 Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences, 2018-12-07.

Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Claes Gustafsson, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry, and Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2018

Sara Snogerup Linse, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2018, 2018-10-03.

Symmetri och asymmetri – om betydelsen av atomernas ordning i rymden

Öppen föreläsning av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg, professor i organisk kemi. Av tradition håller avgående preses en föreläsning i slutet av sin mandatperiod. Från: Akademiföreläsning, 2018-06-13.

Efficient catalytic methods to construct organic molecules

Pristagaren Belén Martín-Matute, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

Chemical Biology Approach to Understanding and Overcoming Resistance of Cancers to Treatments

Stuart L. Schreiber, Harvard University, USA. Introduction by Jan-Erling Bäckvall, member of the Academy’s class for chemistry. From: Open Academy Lecture, 2018-03-14.

From Electron Crystallography to Single Particle cryoEM

Nobel Laureate in Chemistry 2017: Richard Henderson, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK. From: The Nobel Lectures 2017, 2017-12-08.

Early cryo-electron microscopy

Nobel Laureate in Chemistry 2017: Jacques Dubochet, University of Lausanne, Switzerland. From: The Nobel Lectures 2017, 2017-12-08.

Single-Particle Reconstruction - Story in a Sample

Nobel Laureate in Chemistry 2017: Joachim Frank, Columbia University, New York, NY, USA. From: The Nobel Lectures 2017, 2017-12-08.

Press conference with the Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureate in Economic Sciences 2017

Richard H. Thaler; Laureate in Economic Sciences. Richard Henderson, Joachim Frank and Jacques Dubochet; Nobel Laureates in Chemistry. Kip S. Thorne, Barry C. Barish and Rainer Weiss; Nobel Laureates in Physics. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. Press conference with the 2017 Laureates in Physics, Chemistry and Economic Sciences, 2017-12-07.

Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2017

Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, Sara Snogerup Linse, Chairman of the Nobel Committee for Chemistry, and Peter Brzezinski, member of the Nobel Committee for Chemistry. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2017, 2017-10-04.

Interview on the Nobel Prize in Chemistry 2017

Peter Brzezinski, member of the Nobel Committee for Chemistry. Interview by Joanna Rose. From: The announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2017, 2017-10-04.

Glass för kemister

Ulf Ellervik, Lunds tekniska högskola. Från: Pi-symposium, 2017-05-04. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.
More