Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Matematik

No videos found

Lärande och formativ bedömning i ett mångkulturellt klassrum

Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

What is a random walk?

Stanislav Smirnov, Universite de Geneve, Switzerland. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences and Nils Dencker, member of the Academy’s class for mathematics. From: Open Academy Lecture, 2018-11-28.

Lösning av differentialekvationer

Pristagaren Axel Målqvist, professor i matematik vid Götobergs universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.

A world from a sheet of paper

Tadashi Tokieda, Stanford University, USA. Welcome remarks by Nils Dencker, the Crafoord Prize Committee for Mathematics. Concluding remarks by Ebba Fischer, the Crafoord Foundation. From: Crafoord Academy Lecture 2017: A world from a sheet of paper, 2017-11-30.

Göran Gustafssonpriset i matematik 2017: Ett oväntat samband mellan samplingsproblemet och kvantgravitation

Pristagaren Robert Berman, professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2017, 2017-03-31.

Khovanov homology from symplectic topology

Ivan Smith, University of Cambridge, UK. Opening address by Göran K. Hansson, Secretary General, the Royal Swedish Academy of Sciences, and introduction by the chair of the symposium Bo Berndtsson, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.

How far symplectic flexibility may go?

Crafoord Laureate 2016: Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.

The complexity of iterations

Paul Seidel, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.

Knot contact homology and Symplectic Field Theory

Tobias Ekholm, Uppsala University, Sweden. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.

How mirror symmetry could be used in symplectic geometry

Kenji Fukaya, Simons Center for Geometry and Physics, State University of New York, Stony Brook, NY, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.

Rigid and Flexible Facets of Symplectic Topology

Crafoord Laureate 2016: Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA. Introduction by Arne Ardeberg, Lund University, Sweden and Tobias Ekholm, Uppsala University, Sweden. From: The Crafoord Prize Lectures in Mathematics and Astronomy, 2016-05-24.

Göran Gustafssonpriset i matematik 2016: Högre representationsteori

Pristagaren Volodymyr Mazorchuk, professor vid Uppsala universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2016, 2016-03-31.

Crafoordpriset i matematik 2016

Video News Release: Crafoordpriset i matematik 2016, 2016-01-14

The Crafoord Prize in Mathematics 2016

Video News Release, The Crafoord Prize in Mathematics 2016, 2016-01-14.

Kreativitet + logik = lustfylld matematikundervisning

Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola i Malmö (matematik). Från: Ingvar Lindqvistdagen 2015, 2015-03-30.

Geometri och fysik

Tobias Ekholm, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för matematik. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2015, 2015-03-30.

Göran Gustafssonpriset i matematik 2015: Partiella differentialekvationer och jakten på generella samband

Kaj Nyström, professor i matematik, Uppsala universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2015, 2015-03-31.

Primes, Sieves and Gaps

Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA. Introduction by Staffan Normark, Permanent Secretary, and Nils Dencker, Chairman of the Class for mathematics, The Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Rolf Schock Prize symposium in mathematics – Towards the twin prime conjecture, 2014-10-23.  
More