Search results: Matematik

No videos found

Crafoordpriset i matematik 2020
Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, tilldelas Crafoordpriset I matematik 2020 ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”. Video News Release: Crafoordpriset i matematik 2020, 2020-01-30.
The Crafoord Prize in Mathematics 2020
Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, is awarded the Crafoord Prize in Mathematics 2020 “for outstanding and influential contributions in all the major areas of mathematics, particularly number theory, analysis and algebraic geometry”. Video News Release, The Crafoord Prize in Mathematics 2020, 2020-01-30.
Lärande och formativ bedömning i ett mångkulturellt klassrum
Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.
What is a random walk?
Stanislav Smirnov, Universite de Geneve, Switzerland. Introduction by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences and Nils Dencker, member of the Academy’s class for mathematics. From: Open Academy Lecture, 2018-11-28.
Lösning av differentialekvationer
Pristagaren Axel Målqvist, professor i matematik vid Götobergs universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2018, 2018-04-13.
A world from a sheet of paper
Tadashi Tokieda, Stanford University, USA. Welcome remarks by Nils Dencker, the Crafoord Prize Committee for Mathematics. Concluding remarks by Ebba Fischer, the Crafoord Foundation. From: Crafoord Academy Lecture 2017: A world from a sheet of paper, 2017-11-30.
Göran Gustafssonpriset i matematik 2017: Ett oväntat samband mellan samplingsproblemet och kvantgravitation
Pristagaren Robert Berman, professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2017, 2017-03-31.
Khovanov homology from symplectic topology
Ivan Smith, University of Cambridge, UK. Opening address by Göran K. Hansson, Secretary General, the Royal Swedish Academy of Sciences, and introduction by the chair of the symposium Bo Berndtsson, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.
How far symplectic flexibility may go?
Crafoord Laureate 2016: Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.
The complexity of iterations
Paul Seidel, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.
Knot contact homology and Symplectic Field Theory
Tobias Ekholm, Uppsala University, Sweden. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.
How mirror symmetry could be used in symplectic geometry
Kenji Fukaya, Simons Center for Geometry and Physics, State University of New York, Stony Brook, NY, USA. From: The Crafoord Prize Symposium in Mathematics – Contact and symplectic topology, 2016-05-25.
Rigid and Flexible Facets of Symplectic Topology
Crafoord Laureate 2016: Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA. Introduction by Arne Ardeberg, Lund University, Sweden and Tobias Ekholm, Uppsala University, Sweden. From: The Crafoord Prize Lectures in Mathematics and Astronomy, 2016-05-24.
Göran Gustafssonpriset i matematik 2016: Högre representationsteori
Pristagaren Volodymyr Mazorchuk, professor vid Uppsala universitet. Från offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2016, 2016-03-31.
Crafoordpriset i matematik 2016
Video News Release: Crafoordpriset i matematik 2016, 2016-01-14
The Crafoord Prize in Mathematics 2016
Video News Release, The Crafoord Prize in Mathematics 2016, 2016-01-14.
Kreativitet + logik = lustfylld matematikundervisning
Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola i Malmö (matematik). Från: Ingvar Lindqvistdagen 2015, 2015-03-30.
Geometri och fysik
Tobias Ekholm, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för matematik. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2015, 2015-03-30.