Search results: Medicin

No videos found

Varför vaccin? – Ett webbseminarium om mål, nytta och tvekan
Samtal med tre framstående forskare inom vacciner och vaccinering: Ann-Mari Svennerholm, Göteborgs universitet; Gunilla Karlsson Hedestam, Karolinska Institutet; Daniel Västfjäll, Linköpings universitet. Samtalet presenteras av Vetenskapsakademiens preses Dan Larhammar och leds av Christer Sturmark, förlagschef och bokförläggare, Fri Tanke förlag. Från: Varför vaccin? – Ett webbseminarium om mål, nytta och tvekan, 2021-05-20.
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Webbföreläsning med Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. Från: Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet, 2021-04-24. En del av seminarieserien "Akademierna och musiken".
Sjöbergpriset 2021
Sjöbergpriset 2021 tilldelas Benjamin L. Ebert, Harvard University och Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Han tilldelas priset ”för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar” Video News Release: Sjöbergpriset 2021, 2021-02-15.
Gunilla Karlsson Hedestam: Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald
Akademiföreläsning med Gunilla Karlsson Hedestam, akademiledamot och professor vid Karolinska Institutet. Hon disputerade vid Oxfords Universitet där hon studerade biokemiska egenskaper hos virus. Efter 4 år som post-doc vid Harvard Medical School och 3 år i biotech-branschen har hon som forskare och professor vid Karolinska Institutet etablerat ett brett forskningsprogram inom immunologi, virologi och genetik. Introduktion av akademiledamot Jan Holmgren, Göteborgs universitet. Från: Akademiföreläsning, 2021-02-10, arrangerad som webbinarium.
Crafoordpriset i polyartrit 2021
Daniel L. Kastner, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, tilldelas Crafoordpriset i polyartrit 2021 ”för att ha etablerat konceptet autoinflammatoriska sjukdomar”. Video News Release: Crafoordpriset i polyartrit 2021, 2021-02-01.
Ny teknik revolutionerar diagnostik och behandling av ärftliga sjukdomar
Akademiföreläsning med Anna Wedell, akademiledamot och professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, samt överläkare och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Introduktion av Hans Ellegren, 2:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2020-02-12.
Sjöbergpriset 2020
Sjöbergpriset 2020 tilldelas Michael N. Hall, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz och David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts, USA ”för upptäckten av mTOR och dess roll i kontrollen av cellers ämnesomsättning och tillväxt.” Video News Release: Sjöbergpriset 2020, 2020-02-04.
Sjöberg Prize 2020
The Sjöberg Prize 2020 is awarded to Michael N. Hall, Biozentrum, University of Basel, Switzerland and David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Whitehead Institute, Cambridge, USA ”for their discovery of mTOR and its role in the control of cell metabolism and growth.” Video News Release: Sjöberg Prize 2020, 2020-02-04.
Molecular Diversity of Human Breast Cancers: Biologic and Therapeutic Implications
Sjöberg Prize Laureate Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles, USA. From: Sjöberg Prize Lectures, 2019-03-29.
Imatinib as a Paradigm of Targeted Cancer Therapies
Sjöberg Prize Laureate Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA. From: Sjöberg Prize Lectures, 2019-03-29.
Sjöbergpriset 2019
Sjöbergpriset 2019 tilldelas Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles och Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA ”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar.”
Sjöberg Prize 2019
The Sjöberg Prize 2019 is awarded to Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles and Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA “for their groundbreaking contributions to the clinical development of targeted therapy directed against genetic aberrations in cancer.”
Lessons for the 21st century from medical pioneers in the “mists of time”?
Iain McInnes, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, University of Glasgow, United Kingdom. Welcome remarks by Olle Kämpe, the Crafoord Prize Committee for Polyarthritis and Anders Bengtsson, Lund University. From: Crafoord Academy Lecture 2018: Lessons for the 21st century from medical pioneers in the “mists of time”?, 2018-11-27.
From liver cancer to acute promyelocytic leukemia, and beyond
Sjöberg Prize Laureate Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.
Deciphering APL pathogenesis through therapy response
Sjöberg Prize Laureate Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France. From: Sjöberg Prize Lectures, 2018-04-12.
Interview with Anne Dejean
Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.
Interview with Hugues de Thé
Interview with Sjöberg Prize Laureate 2018: Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France. From: Interview with The Sjöberg Prize Laureates 2018, 2018-04-12.