Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Pedagogik

No videos found

Att undervisa fysik på gymnasiet – En historia om att börja från början, vikten av att reda ut fysikaliska missförstånd och att lära sig tänka som en fysiker

Erik Waltersson, Europaskolan, Strängnäs (lärarpristagare i fysik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Learning by doing, en undervisning i form av simuleringar och med kooperativt lärande som verktyg

Anna-Lena Ekström, Vänge skola, Uppsala (lärarpristagare i NO). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Kontextbaserad kemiundervisning

Camilla Christensson, Katedralskolan, Lund (lärarpristagare i kemi). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Lärande och formativ bedömning i ett mångkulturellt klassrum

Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

Vilket “ben” ska man egentligen stå på? Att hitta trygghet i undervisningen genom sina ämneskunskaper och en balans med allt annat som ett arbete inom skolan kräver

Jenny Jansson, Västerbergslagens utbildningsförbund, Ludvika. Introduktion av Kerstin Sahlin, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2019, 2019-04-02.

It´s nice to be important, but its more important to be nice

Fredrik Nilsson, Lugnets gymnasium, Falun (lärarpristagare i matematik). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Undervisning i naturvetenskap för barn och ungdomar

Hans Erkhammar, Bagarmossens skola i Stockholm (lärarpristagare i NO). Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Tydlighet, trygghet och trams

Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet i Boden (lärarpristagare i biologi). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Kan skolungdomar forska i kemi?

Henrik Mickos, Tibble Gymnasium i Täby (lärarpristagare i kemi). Introduktion av Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Från: Ingvar Lindqvistdagen, 2018-04-11.

Ingvar Lindqvistdagen 2017 - Inledning

Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare. Dan Larhammar, ordf i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor. Sara Tyskeng, Kungl. Vetenskapsakademien Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Hjärnan, pedagogik och källgranskning

Dan Larhammar, ordf i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor och ledamot i Vetenskapsakademiens klass för biologi. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Vad vi vet om det vi inte vet

Per Johan Råsmark, Mentalist. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Att ”bara” vara lärare

Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Livslång lust att lära som elev och lärare

Thomas Krigsman, Stockholms universitet. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Från förundran till engagemang - att med fältstudier levandegöra biologiundervisningen

Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Viktigt på riktigt!

Anna Efremova, Täby Friskola i Täby. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Lärare, matematik och framtiden?

Samuel Bengmark, Chalmers. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2017, 2017-03-29.

Endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital – effekter på nationer och världsdelar

Bo Rothstein, University of Oxford. Från: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning, 2016-10-19. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2016.
More