Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Philosophy

No videos found

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

Intelligent behavior in animals

Stefano Ghirlanda, Brooklyn College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking and cultural evolution

Magnus Enquist, Stockholm University, Sweden. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Mental representation

David Papineau King’s College London, UK. From: Thinking about thinking, 2017-12-14. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Informational openness enhances decentralized decision-making: A cognitive agent-based simulation

Joshua Skewes, Aarhus University, Denmark. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Troubles with Bayesianism: An introduction to the psychological immune system

Eric Mandelbaum, Baruch College, The City University of New York, USA. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

Thinking in the predictive mind

Jacob Hohwy, Monash University, Australia. From: Thinking about thinking, 2017-12-15. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2017.

The Rolf Schock Prize Ceremony 2014

Presentation of Derek Parfit, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Wlodek Rabinowicz; presentation of Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal, 2014 Rolf Schock laureate's,  by Johan Celsing; presentation of Yitang Zhang, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Enrico Bombieri;  presentation of Herbert Blomstedt, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor B. Tommy Andersson. Introduction by Staffan Normark, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Rolf Schock Prize Ceremony, 2014-10-22.

Opening address, Hilary Putnam’s Views on Meaning

Staffan Normark, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01

Introduction, Hilary Putnam’s Views on Meaning

Wlodek Rabinowicz, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01

Semantic externalism and knowing our minds: Ignoring twin-earth and doing naturalistic philosophy

Richard Boyd, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01

Some remarks on Putnam’s contributions to semantics

Tyler Burge, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01

Bachelors, cats, energy and water. Putnam on kinds and kind terms

Åsa Wikforss, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01

The development of semantics

Hilary Putnam, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
More