Search results: Philosophy

No videos found

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden
Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.
The Rolf Schock Prize Ceremony 2014
Presentation of Derek Parfit, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Wlodek Rabinowicz; presentation of Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal, 2014 Rolf Schock laureate's,  by Johan Celsing; presentation of Yitang Zhang, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor Enrico Bombieri;  presentation of Herbert Blomstedt, 2014 Rolf Schock laureate, by Professor B. Tommy Andersson. Introduction by Staffan Normark, the Royal Swedish Academy of Sciences. From: The Rolf Schock Prize Ceremony, 2014-10-22.
Opening address, Hilary Putnam’s Views on Meaning
Staffan Normark, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Introduction, Hilary Putnam’s Views on Meaning
Wlodek Rabinowicz, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Some remarks on Putnam’s contributions to semantics
Tyler Burge, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
Bachelors, cats, energy and water. Putnam on kinds and kind terms
Åsa Wikforss, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01
The development of semantics
Hilary Putnam, Schock Days: Prize symposium - Hilary Putnam’s Views on Meaning, 2011-11-01