Search results: Samhällsvetenskap

No videos found

Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman
I sitt första tal som vice riksbankschef redogör Anna Breman för sin syn på penningpolitiken. Hon kommer dessutom att tala om den globala klimatkrisen och vilka utmaningar den för med sig. Panelsamtal med Anna Breman, Riksbanken; Anne-Sophie Crépin, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien; Aaron Maltais, Stockholm Environment Institute & Stockholm Sustainable Finance Centre; Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm. Moderator: Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet & Global Economic Dynamics and the Biosphere Program, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Lunchseminarium med vice riksbankschef Anna Breman, 2020-03-03-
Människan är av naturen ett politiskt djur
Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Introduktion av Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, och Tore Ellingsen, ordförande i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Från: Akademiföreläsning, 2018-09-12.
Land, sea, and divergences: China and the European powers in the 18th century and after
Linda Colley, Princeton University, USA & Swedish Collegium for Advanced Study. From: Open Academy Lecture, 2018-01-17.
World Social Science Report 2016
Dendev Badarch, Director – Division of Social Transformations and Intercultural Dialogue, Social and Human Sciences Sector, UNESCO; Charlotte Petri Gornitzka, Director-General, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida); Melissa Leach, Report Co-director; and Director, Institute of Development Studies (IDS, Sussex University); Bo Rothstein, Report Author; and Professor of Government and Public Policy, Blavatnik School of Government, University of Oxford; Naila Kabeer, Report Author; and Professor of Gender and Development, London School of Economics (LSE) Gender Institute. Introduction by Magnus Tannerfeldt, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS); Göran K. Hansson, the Royal Swedish Academy of Sciences; Mathieu Denis, Executive Director, International Social Science Council. From: Launch of the World Social Science Report 2016, 2016-09-22.
World Social Science Report 2016 – Discussion
Questions and discussion with Naila Kabeer, Report Author; and Professor of Gender and Development, London School of Economics (LSE) Gender Institute; Melissa Leach, Report Co-director; and Director, Institute of Development Studies (IDS, Sussex University); Bo Rothstein, Report Author; and Professor of Government and Public Policy, Blavatnik School of Government, University of Oxford. Moderated by Mathieu Denis, Executive Director, International Social Science Council. From: Launch of the World Social Science Report 2016, 2016-09-22.