Most recent
Most popular
Popular science
Science
Populärvetenskap
Vetenskap
Lärardagar
Nobel

Search results: Teknik- och vetenskapshistoria

No videos found

PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.

Edisons och Teslas Nobelpris – Om nationalism och vetenskap

fv preses, riksmarskalk, professor Svante Lindqvist. Från: Öppen föreläsning, 2013-05-15.

Marie Curie – personen och den tvåfaldiga Nobelpristagaren

Christina Moberg, Kungliga Tekniska högskolan. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2012, 2012-03-29

Introduktion, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid

Gerhard Kristensson, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14

Östen Mäkitalo och mobiltelefonins historia

Lars H. Zetterberg, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14

Miljön kring NMT och GSM

Thomas Haug, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14

NMT, GSM och mikroelektronik

Sven-Olof Öhrvik, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14

Från vision till världsmarknad – hur gick det till?

Bertil Thorngren, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14

Östen Mäkitalo: forskaren – visionären – inspiratören

Jens Zander, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14
More