Search results: Teknik- och vetenskapshistoria

No videos found

Hans Ellegren: Anders Celsius, Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första vetenskapsakademier
Akademiföreläsning med Hans Ellegren, akademiledamot och professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Ellegren forskar framförallt kring genetik och DNA-molekylens evolution, men hans engagemang som vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har också lett till ett intresse för vetenskapshistoria. Introduktion av Kerstin Sahlin, 3:e vice preses, Kungl. Vetenskapsakademien. Från: Akademiföreläsning, 2021-01-14, arrangerad som webbinarium.
PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden
Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet? Medverkande: David Christian, professor i historia och medskapare av Big history project; Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; Arne Jarrick, professor i historia; Ulf Danielsson, professor i fysik. Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag. Från: Pi-samtalen: Big history – från Big Bang till framtiden, 2018-09-17. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri tanke förlag. UR Samtiden © Sveriges Utbildningsradio 2018.
Edisons och Teslas Nobelpris – Om nationalism och vetenskap
fv preses, riksmarskalk, professor Svante Lindqvist. Från: Öppen föreläsning, 2013-05-15.
Marie Curie – personen och den tvåfaldiga Nobelpristagaren
Christina Moberg, Kungliga Tekniska högskolan. Från: Ingvar Lindqvistdagen 2012, 2012-03-29
Introduktion, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid
Gerhard Kristensson, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14
Östen Mäkitalo och mobiltelefonins historia
Lars H. Zetterberg, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14
Miljön kring NMT och GSM
Thomas Haug, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14
NMT, GSM och mikroelektronik
Sven-Olof Öhrvik, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14
Från vision till världsmarknad – hur gick det till?
Bertil Thorngren, Mobiltelefoni i forntid, nutid och framtid, 2011-11-14